بازدید بازرسین هیأت نظارت منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی از واحد خمین

۰۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۲ کد خبر : ۱۱۹۸ اخبار تصویری اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۴۰
بازدید بازرسین هیأت نظارت منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی از  واحد خمین

۱۰۶ رای

نظر شما :