اطلاعیه آخرین تغییرات امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸و نحوه برگزاری

تعداد بازدید:۳۷۸۳
اطلاعیه مهم وفوری: باعنایت به درخواست مکرر دانشجویان ودرجهت کاهش دغدغه ونگرانی اولیای محترم، امتحانات هفته اول نیمسال جاری دردانشگاه آزاداسلامی خمین لغو می گردد. امتحانات هفته دوم تا پایان امتحانات به قوت خود باقی است وبه صورت مجازی برگزار می شود. امتحانات لغو شده هفته اول نیز بعدازبازه زمانی امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود .

آخرین اخبار و اطلاعیه های امتحانات و آموزشی

اطلاعیه مهم وفوری:
باعنایت به درخواست مکرر دانشجویان ودرجهت کاهش دغدغه ونگرانی اولیای محترم، امتحانات هفته اول نیمسال جاری دردانشگاه آزاداسلامی خمین لغو می گردد. امتحانات هفته دوم تا پایان امتحانات به قوت خود باقی است وبه صورت مجازی برگزار می شود. امتحانات لغو شده هفته اول نیز بعدازبازه زمانی امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود .

دانشجویان محترم : به منظور جلوگیری از سفرهای بین شهری می توانند برای شرکت در طرح تعاون آزمون:کلیه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی که فاقد منع آموزشی هستند می توانند از طریق سامانه    azmoon99.iau.ac.ir ثبت نام کرده و در صورت کسب موافقت  از ستاد مرکزی طرح تعاون آزمون ، واحد مبدا و  واحد مقصد در واحد محل زندگی خود آزمون دروس خود را به صورت حضوری طبق برنامه امتحانی مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان خود اقدام نمایند.

امتحانات مقطع دکتری در این واحد دانشگاهی به صورت کتبی و حضوری برگزار می گردد فقط در رشته الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی امتحان دروس با هماهنگی اساتید آن گروه انجام می گردد.
آخرین تغییرات تاریخ امتحانات خود را از طریق کارت امتحان از طریق پورتال دانشجویی دریافت نمایید.
امتحانات در 4 حوزه 8 تا 10    ، 11 تا 13  ، 14 تا 16   و 17 تا 19 برگزار میگردد.
امتحانات با رعایت کامل نکات و دستور العمل های بهداشتی و ستاد ملی ویروس کرونا برگزار می گردد.
با توجه به شرایط حاضر داشتن ماسک و دستکش برای دانشجویان در زمان حضور در دانشگاه وجلسه  امتحانات ضروری می باشد.

امتحان دروس معارف طبق بخشنامه سایت نهادنمایندگی مقام معظم رهبری  و بصورت زیر می باشد:

15 نمره آزمون مربوط به ارائه گواهی شرکت در 22 جلسه سایت نهاد .

5 نمره  با قی مانده بر اساس گزارش  5 صفحه ای از محتوای 22 جلسه آموزش سایت نهاد  با نظر استاد مربوطه می باشد.

درس آشنایی با قرآن کریم امتحان کتبی ندارد و نمره آن  با هماهنگی استاد مربوطه انجام می شود.
با توجه به شرایط موجود خوابگاه و  سلف سرویس دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

 


( ۱۱۶ )

نظر شما :