اطلاعیه دروس معارف

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۲ کد : ۱۷۵۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۸۸

امتحان دروس معارف طبق بخشنامه سایت نهادنمایندگی مقام معظم رهبری  و بصورت زیر می باشد:

آدرس سایت نهاد ec.nahad.ir

15 نمره آزمون مربوط   به آزمون مجازی دوره جبرانی (22 جلسه ) و  ارائه گواهی شرکت در 22 جلسه سایت نهاد .فیلم آموزشی در سایت نهاد را مشاهده نمایید.

5 نمره  با قی مانده بر اساس گزارش  فعالیت کلاسی (خلاصه نویسی 22 جلسه ) می باشد .

درس آشنایی با قرآن کریم امتحان کتبی ندارد و نمره آن  با هماهنگی استاد مربوطه انجام می شود.

( ۵۵ )

نظر شما :