ساعات برگزاری دروس آزمون جامع

۲۶ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۷۶۶ اطلاعیه ها اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۷۳

ساعات برگزاری دروس آزمون جامع

- رشته مشاوره:

1

بررسی مقایسه ای نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

10-8

2

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره تحصیلی شغلی

12:30-10:30

3

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و مشاوره خانواده

15-13:30

4

آمار و روش تحقیق

16:45-15:15

 

  • رشته فقه و حقوق جزا:

1

حقوق جزای عمومی

10-8

2

حقوق جزای اختصاصی

12:30-10:30

3

متون فقه جزایی و فقه تطبیقی

15-13:30

4

آیین دادرسی کیفری

16:45-15:15

 

  • رشته حقوق کیفری و جرم شناسی :

1

متون فقه جزایی

10-8

2

حقوق جزای اختصاصی

12:30-10:20

3

جرم شناسی

15-13:30

4

آیین دادرسی کیفری

16:45-15:15

 

  • رشته حسابداری :

1

تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی

10-8

2

تئوری ها و پژوهش در حسابرسی پیشرفته

12:30-10:30

3

تئوری ها وپژوهش ها در حسابداری مدیریت

15-13:30

 

  • رشته مهندسی عمران گرایش سازه:

1

مکانیک جامدات(تحلیل سازه و مقاومت مصالح)

10-8

2

دینامیک سازه و ارتعاشات تصادفی

12:30-10:30

3

روش اجزای محدود(مقدماتی و پیشرفته)

15-13:30

 

  • رشته مهندسی برق گرایش قدرت:

1

مباحث ویژه در مهندسی قدرت ۲

(بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی)

10-8

2

تجدید ساختار در سیستم های قدرت

12:30-10:30

3

حفاظت دیجیتال

15-13:30

  • رشته زبان شناسی

1

نظریه های نحو

10-8

2

نظریه های واجشناسی

12:30-10:30

3

نظریه های معنا شناسی و تحلیل گفتمان

15-13:30

 

  • رشته عرفان اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره):

1

آراء اختصاصی امام در عرفان نظری و عملی

10-8

2

خداشناسی عرفانی وسیر و سلوک عرفانی

12:30-10:30

3

مکاتب عرفانی وعرفان و تفسیر قرآن

15-13:30

 

  • رشته الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی:

1

ماخذ شناسی ومظاهر تفکر در تمدن اسلامی

 

10-8

2

مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در مغرب و اندلس ومطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در مصر و شام

 

12:30-10:30

3

مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در سرزمین های شرقی

 

15-13:30

 

  • رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:

1

اصول فقه

10-8

2

قواعد فقه

12:30-10:30

3

متون فقه

15-13:30

 

  • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ره):

1

اصول فقه

10-8

2

قواعد فقهیه

12:30-10:30

3

فقه معاملات و عبادات

15-13:30

 

 دانلود فایل


( ۲ )