بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمین از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۸ کد : ۱۷۶۸ اخبار تصویری اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۳۸
بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمین از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمین  ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در روز پنج شنبه مورخ 26/04/1399 جناب آقای علیرضا نظری نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمین وهیأت همراه بازدیدی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین به عمل آوردند. درابتدا ایشان در ساعت 9 صبح  به همراه هیأت رئیسه دانشگاه به زیارت قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه رفتند وضمن قرائت فاتحه با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمودند. سپس بازدیدی از آزمایشگاه ها، کارگاه ها وکتابخانه دانشگاه به عمل آوردند واز نزدیک با پتانسل ها وظرفیت های پژوهشی این مجموعه آشنا شدند. درادامه و رأس ساعت 10صبح ایشان درجلسه ای که باحضور اعضای محترم هیأت رئیسه وتعدادی از مدیران محترم گروه های آموزشی تشکیل شده بود شرکت نمودند. دراین جلسه ابتدا جناب آقای دکترحسین خسروی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ضمن خیرمقدم خدمت نماینده محترم شهرستان و هیأت همراه، به گزارش خلاصه ای ازتاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و ظرفیت ها وتوانمندهای های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خمین پرداختند. سپس اعضای محترم هیأت رئیسه ومدیران محترم گروه های آموزشی درخصوص تخصص های علمی پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی  وپتانسیل ها و توانمندی های کارگاهی، آزمایشگاهی، فرهنگی ومرکز رشد دانشگاه، توضیحات تخصصی ارائه نمودند وخواستار پیوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین با ادارات، نهادها، مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی شهرستان شدند ضمنا اعضای حاضر درجلسه دغدغه های علمی، پژوهشی، فرهنگی واقتصادی حاکم برجامعه در حیطه تخصصی خود را به استحضارنماینده محترم شهرستان رساندند. درادامه جناب آقای علیرضا نظری نماینده محترم مردم شریف شهرستان، ضمن تقدیر وتشکراز ریاست وهیأت رئیسه، اظهارداشتند بعد از چندجلسه وبازدیدی که ایشان ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین داشتند به توانمندی های این مجموعه کاملاً اشراف پیدا نموده اند وخواستار شناساندن این ظرفیت ها به خارج ازدانشگاه شدند. سپس ایشان گفتند مجلس کنونی درنظر دارد ازطریق پیونددانشگاه ها بامراکز تولیدی، صنعتی، فرهنگی و... به اهداف بلند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دست یابد چراکه این مجلس نگاه ویژه ای به بحث تبدیل علم به صنعت و تولید دارد. درادامه ایشان گفتند بنا دارند دراین 4 سال نمایندگی از روزمرگی پرهیز کنند وبرنامه ونقشه راه برای اقدامات خود  ترسیم نموده اند همچنین توضیحاتی راجع به پیگیری تکمیل طرح ها وپروژه ها ی عمرانی، صنعتی، تفریحی وگردشگری نیمه تمام شهرستان ارائه نمودند. درخاتمه جناب آقای دکتر حسین خسروی ریاست محترم دانشگاه از اعضای محترم هیأت رئیسه ونمایندگان مدیران محترم گروه های آموزشی درخواست نمودند پتانسیل ها وظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین را جمع بندی نموده و به دفتر نماینده محترم شهرستان ارسال وپیگیر ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه وحوزه های صنعت، تولید، فرهنگ و....در سطح شهرستان باشند.
( ۲ )