تاریخ برگزاری امتحانات ترم تابستان ۹۸-۹۹ و زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه ۹۹

۰۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۴ کد : ۱۷۹۴ اطلاعیه ها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۵۴۵

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند برابر اعلام سازمان مرکزی دانشگاه جهت موارد ذیل شایسته است طبق زمانبندی تعیین شده اقدام نمایید:

الف-  فرصت جهت حذف و اضافه در ترم تابستان(صرفا دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی)

 ب -  تاریخ برگزاری امتحانات ترم تابستان98 -99 با دروس معوق ازترم قبل(982) 

   ج - زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه 99

 

تاریخ

اقدامات

از تاریخ 99/06/10 لغایت 99/06/14

انتخاب واحد(یا حذف و اضافه) ترم تابستان

از تاریخ 99/06/15 لغایت 99/06/20

برگزاری امتحانات ترم تابستان

از تاریخ 99/06/15  بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار

انتخاب واحد ترم مهر ماه(دانشجویان ورودیهای ماقبل از 99

اداره آموزش واحد خمین و آموزشکده سما خمین

99/06/02


( ۲۸ )

نظر شما :