برگزاری وبینار(عوامل اخلاقی استحکام و فروپاشی نهاد خانواده در تمدن ها و ارزیابی آن براساس قرآن ) با سخنرانی دکتر موذنی

۰۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۴ کد : ۱۹۱۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۸
برگزاری وبینار(عوامل اخلاقی استحکام و فروپاشی نهاد خانواده در تمدن ها و ارزیابی آن براساس قرآن ) با سخنرانی دکتر موذنی

در راستای اجرای وبینارهای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، وبینار ملی عوامل اخلاقی استحکام وفروپاشی نهاد خانواده در تمدن ها و ارزیابی آن براساس قرآن در روز پنج شنبه 29آبان ماه سال 1399توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد خمین برگزار شد.

در این سخنرانی به بررسی وضعیت خانواده در تمدنهای سومر، بابل، مصر، آشور، یهود، پارس، هند، چین، ژاپن، کرت، یونان ، روم و مسیحیت مشخص شد که عوامل اخلاقی  در استحکام و فروپاشی خانواده در تمدنهای مذکور نقش مهمی داشته است . از میان عوامل اخلاقی متعدد آنهایی که دو ویژگی تأثیر و فراوانی بیشتری برخوردار بودند مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و با دیدگاه اسلام (آیات قرآن ) مقایسه شد و برتری اسلام در زمینه تبیین و کاربرد این عوامل اخلاقی براستحکام خانواده  و پرهیزدادن از عواقب بد عوامل ضد اخلاقی بر فروپاشی خانواده بهتر مشخص شد.

استحکام خانواده به معنای قرار‌گرفتن اعضای خانواده زیر یک سقف با ظلم و تعرض یکی و نادیده انگاشتن حقوق دیگری و توصیه و سفارش به او جهت گذشت و چشم‌پوشی بی‌مورد از خطاهای دیگری به‌منظور جلوگیری از طلاق و جدایی نیست؛ استحکام خانواده با حاکمیت اصل اعتدال، اخلاق و حفظ حقوق همه اعضا به دست می‌آید

فروپاشی خانواده به معنای شکستن واحد خانوادگی یا تجزیه‌ی ترکیبی از نقش‌های اجتماعی به علت آن که یک یا چند تن از عهده انجام تکالیف ناشی از نقش خود آن طور که شاید و باید برنیامده اند.

مهمترین عوامل اخلاقی که زمینه ساز استحکام خانواده در تمدنها و اسلام :

  • عفت و پرهیزگاری در مسائل جنسی و لوازم و مقدمات آن مانند عفت در نگاه، زبان و گفتارپوشش، روابط اجتماعی است.
  • وفاداری یا وفای به عهد، تمام و کامل کردن عهد و پیمان ازدواج و حق آن را کامل ادا کردن است.
  •  عدالت، عمل براساس صفت نفسانی که باعث می شود انسان با جان مال و آبروی مردم منصفانه و در محدوده شرع رفتارکند.
  • غیرت، تلاش در نگهداری آنچه حفظش ضروری است.
  • مدارا، حسن رفتار با مردم و تحمل کردن ایشان تا از شخص دور نشوند و در عین حال آفتی از آن‌ها به شخص نرسد.

مهمترین عوامل اخلاقی زمینه ساز فروپاشی خانواده در تمدنها و اسلام 

  • بی عفتی عدم خویشتنداری از انجام کارهای زشت و افراط در ارضای غریزه جنسی است که موجب انحطاط و رسیدن به مرتبه حیوانی شود
  • خیانت ضایع کردن مخفیانه حق دیگری، برقراری رابطه‌ جنسی خارج از چارچوب ازدواج توسط یکی از اعضا یا هر دو.
  •  بی غیرتی عدم غیرزدایی از حریم حرمت‌ها یا مانع نشدن از تعرض و دست درازی به حریم تقدسات و افراد و چیزهای مورد احترام شخص را دارد
  • ظلم تجاوز به‌حق و آزار و اضرار به دیگران
  • عنف و  ناسازگاری خارج شدن زن و شوهر از خدمت به همدیگر و خودداری از انجام حقوق واجبِ یکدیگر است. 

نظر شما :