بازدید معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستگاه برداشت پیاز زعفران تولید مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۸ کد : ۱۹۴۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۰
بازدید معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستگاه برداشت پیاز زعفران تولید مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

بازدید معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستگاه برداشت پیاز زعفران تولید مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین


نظر شما :