زمانبندی ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی و ارشد

۱۹ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۷:۴۸ کد : ۲۱۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۶۳۱
از روز شنبه 94/6/21 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی شروع می شود از روز دوشنبه 94/6/23 پذیرفته شدگان مقطع ارشد شروع می شود
زمانبندی ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی و ارشد

از روز شنبه 94/6/21 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آغاز می شود
از روز دوشنبه 94/6/23 پذیرفته شدگان مقطع  ارشد آغاز می شود


نظر شما :