اخبار دانشگاه - آرشیو

اطلاعیه مهم  در خصوص لغو امتحانات  هفته اول  دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

اطلاعیه مهم در خصوص لغو امتحانات هفته اول دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

باعنایت به درخواست مکرر دانشجویان ودرجهت کاهش دغدغه ونگرانی اولیای محترم، امتحانات هفته اول نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دردانشگاه آزاداسلامی خمین لغو می گردد. امتحانات هفته دوم تا پایان امتحانات به قوت خود باقی است وبه صورت مجازی برگزار می شود. امتحانات لغو شده هفته اول نیز بعدازبازه زمانی امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود .

ادامه مطلب
اطلاعیه آخرین تغییرات امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸و نحوه برگزاری

اطلاعیه آخرین تغییرات امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸و نحوه برگزاری

اطلاعیه مهم وفوری: باعنایت به درخواست مکرر دانشجویان ودرجهت کاهش دغدغه ونگرانی اولیای محترم، امتحانات هفته اول نیمسال جاری دردانشگاه آزاداسلامی خمین لغو می گردد. امتحانات هفته دوم تا پایان امتحانات به قوت خود باقی است وبه صورت مجازی برگزار می شود. امتحانات لغو شده هفته اول نیز بعدازبازه زمانی امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود .

ادامه مطلب
جنبش اجتماعی نفس

جنبش اجتماعی نفس

جامعه دانش دانشگاهی آزاد اسلامی واحد خمین به همت بسیج اساتید وبسیج کارکنان، هم سو با تمامی مردم دنیا و دوشادوش سفید وسیاه عالم مراسم جنبش اجتماعی نفس را درجوارقبور مطهر شهدای گمنام برگزار نمود. در این مراسم به مدت ۷ دقیقه و روشن نمودن ۷ عدد شمع، ریاست، معاونین و کارکنان واحد خمین یاد برادر جرج فلوید را گرامی داشتند و درپایان مراسم بیانه ای قرائت شد و حاضرین با امضای این بیانیه ، ضمن حمایت از جنبش اجتماعی نفس، مطالبه گر حق مردم جهان برای نفس کشیدن و رهایی زمین از سیطره استکبار جهانی شدند.

ادامه مطلب