اخبار دانشگاه

اطلاعیه مهم  در خصوص لغو امتحانات  هفته اول  دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

اطلاعیه مهم در خصوص لغو امتحانات هفته اول دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

باعنایت به درخواست مکرر دانشجویان ودرجهت کاهش دغدغه ونگرانی اولیای محترم، امتحانات هفته اول نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دردانشگاه آزاداسلامی خمین لغو می گردد. امتحانات هفته دوم تا پایان امتحانات به قوت خود باقی است وبه صورت مجازی برگزار می شود. امتحانات لغو شده هفته اول نیز بعدازبازه زمانی امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود .

ادامه مطلب