تقویم آموزشی دانشگاه

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

 

  • چنانچه دانشجو در زمان مجاز انتخاب واحد نکند عدم مراجعه محسوب شده و برابر مقررات اقدام میگردد.
  • دانشجویانی میتواند در حذف و اضافه شرکت کنند که در زمان مجاز ثبت نام کرده باشند.
  • در صورت غیبت بیش از سه جلسه دانشجو در کلاس، درس آن حذف خواهد شد.