نکات مهم در آزمون آن لاین

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم شرکت در امتحانات پایان ترم 982

1 فقط در روزی که امتحان دارید مجاز به ورود به سایت امحانات می باشید در غیر اینصورت موفق به ورود به سایت مذکور نخواهید شد.

2-  دانشجویان گرامی ملزم هستند که مشخصات خود را از قبیل نام و نام خانوادگی،  شماره دانشجویی، نام استاد، مشخصه درس، تاریخ و ساعت امتحان را در بالای تمام صفحات برگه های پاسخنامه خود درج نمایید. مشکلات ناشی از عدم درج این مشخصات، بر عهده دانشجو خواهد بود.

3- در بدو شروع امتحان؛ به مدت زمان پاسخگویی به سوالات دقت فرمایید و حتما در مدت زمان مشخص شده پاسخ نامه را ارسال (آپلود) نمایید. در صورتیکه در مدت زمان مشخص شده پاسخنامه ارسال نشود و در قسمت پاسخنامه های دریافتی ذخیره نگردد، برای دانشجو غیبت لحاظ خواهد شد.

4 چنانچه پاسخنامه ها بیش از 3 صفحه باشد، با استفاده از نرم افزار  یا rarzip فایل ها را فشرده نمایید. برای فشرده سازی  در محیط ویندوز، پس از کلیک راست روی پوشه پاسخنامه ها (فولدر)،  گزینه  add to archive  را استفاده نمایید.

5 دقت نمایید در زمان ذخیره سازی پاسخنامه ها فایل های مذکور در بخش پاسخ نامه های ذخیره و قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت نمره درس غیبت لحاظ خواهد شد.