حضور دکتر حسین کلانتری و دکتر مجید حق وردی و هیأت همراه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

عصر روز 24 آذرماه دکتر حسین کلانتری دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، دکتر مجید حق وردی رئیس دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و برخی از معاونان و مدیران واحد اراک با حضور در واحد خمین از آزمایشگاهها، کارگاه ها، خوابگاه، مجموعه ورزشی، کتابخانه، امکانات علوم پزشکی، مرکز رشد و حوزه های سه گانه معاونت های واحد خمین بازدید کردند.

در ادامه، نشست مشترکی با ریاست، اعضای هیات رئیسه، برخی از مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی واحد خمین در راستای ارزیابی عملکرد  حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی دانشجویی و اداری مالی در سالن جلسات مهمانسرای واحد خمین برگزارشد.


در پایان جلسه از تلاش و زحمات مهندس حمید رضا خیری مدیر فناوری واحد خمین به عنوان پشتیبان سامانه آموزشیار و همکاری در راه اندازی  این سامانه با اهدای لوح  از سوی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تقدیر شد.

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین