کمیته قرآن

اطلاعات این صفحه بزودی تکمیل می گردد...

فایل صوتی کلاس های تواشیح دانشگاه:

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

« و خله ابراهیم »

آموزش / تمرین

         

 

..............................................................................................................................

 

فایل تصویری قرائت قرآن توسط قاریان برجسته:

(سه شنبه هرهفته، نمازخانه دانشگاه، بعد از نماز ظهر و عصر)

 

 

1395/03/04

صفحه 396 - نغمه نهاوند - استاد رضایی

 
 

 

..............................................................................................................................

 

ترتیل کل قرآن به تفکیک سوره با صدای خلیل الحصری