تاریخچه

تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در سال 1378 تاسیس شد. این واحد دانشگاهی در سال 1379کار خود را با دو رشته حسابداری و الهیات (علوم قرآن و حدیث) با تعداد دانشجوی 250 نفر آغاز کرد . این واحد در این سال ها فعالیت های آموزشی خود را در ساختمان استیجاری از شهرداری شهرستان آغاز کرد. در سال 1378،از طرف اداره منابع طبیعی 52 هکتار زمین جهت ساخت شهرک دانشگاهی به این واحد واگذار شد. دانشگاه آزاد اسلامی خمین در زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سالهای ترقی و پیشرفت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت . در سال 1384 این واحد دانشگاهی در شهرک دانشگاهی واقع در جاده الیگودرز افتتاح و راه اندازی شد .

درحال حاضراین واحد دانشگاهی دارای 9 رشته در مقطع کاردانی ،21رشته در مقطع کارشناسی پیوسته ،17 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ،21 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و7 رشته در مقطع دکترای تخصصی می باشد.از ابتدای راه اندازی این واحد دانشگاهی تاکنون بالغ بر 6000 دانشجو  در مقاطع مختلف  از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.