مسئول فناوری

 

مهندس حمید رضا خیّری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل